16 november 2022

Zorginstellingen planten HEUTBOUW-bomen in plantsoen

Op woensdag 16 november zijn er, met medewerking van cliënten van vier zorginstellingen uit Genemuiden, HEUTBOUW-bomen geplant in het plantsoen in diezelfde plaats. De cliënten hebben met veel enthousiasme een lint doorgeknipt en aarde rond de bomen verspreid, om zo bij te dragen aan de restauratie van het park.

De HEUTBOUW-boomfeestdag 2022

Ter gelegenheid van het meer dan 100-jarig bestaan van HEUTBOUW schenkt de organisatie honderd bomen aan betekenisvolle plaatsen in gemeente Zwartewaterland. Een jaar geleden stond de HEUTBOUW-boomfeestdag in het teken van de jeugd. Dit jaar is het thema ‘zorg’. “Na de vijf jaar waarin de honderd bomen worden geplant, is het de bedoeling dat de bomen waarde bieden voor de gemeenschap over de gehele breedte,” aldus Rien Heutink. “We hebben er dit jaar voor gekozen om de zorginstellingen bij het project te betrekken, omdat zij van grote waarde zijn voor de gemeenschap.” Bewoners van De Spil, De Akkerwinde, Muiderheim en Blokhuisweg hebben de bomen op feestelijke wijze onthuld.

100 bomen op betekeningsvolle plaatsen

“Bij HEUTBOUW willen we met onze bouwprojecten bijdragen aan een duurzame toekomst, met veel aandacht voor groen. Als bouwers zijn we er enorm trots op dat er straks nog eens honderd extra bomen staan op betekenisvolle plekken. Zo werken we, samen met de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel, aan een groene omgeving.” En die groene omgeving komt er in Genemuiden zeker. De gemeente Zwartewaterland is druk bezig met het renoveren van het plantsoen, om het historische karakter van het park terug te brengen. Het park kent een rijke geschiedenis: in archiefmateriaal van 160 jaar geleden wordt het al genoemd. Het heeft gediend als wandelgebied, maar ook werd er, zo’n 100 jaar geleden, wasgoed opgehangen tussen de bomen. Het park is dus op meerdere vlakken van grote historische waarde. Als HEUTBOUW zijn we er trots op dat we, door het schenken van deze bomen, het behoud van dit park kunnen ondersteunen, zodat het voor de komende generaties nog steeds van waarde kan zijn voor de gemeenschap. +BIJDRAGEN, noemen we dat!

ander
nieuws