20 maart 2024

Ondernemers planten bomen langs de Randweg

Genemuider ondernemers hebben woensdag, 20 maart samen met hun (klein)kinderen en met basisschoolleerlingen, de ondernemers van de toekomst, 60 bomen in Genemuiden geplant. De bomen zijn geschonken door HEUTBOUW.

Het idee om de bomen te schenken, ontstond in 2021 bij het 100-jarige bestaan van HEUTBOUW. Vanwege deze mijlpaal geeft het bedrijf 100 bomen cadeau aan de gemeenschap.

Als bouwer is HEUTBOUW er enorm trots op dat er straks honderd extra bomen staan op betekenisvolle plekken. Het is prachtig om samen te werken aan een groene woon- en werkomgeving.

Statige en groene uitstraling
De bomen die zijn geplant, kregen een plek parallel aan de Randweg. Vanaf de rotonde bij de ingang van het bedrijventerrein Genemuiden tot het Varkensgat krijgt de Randweg door de nieuwe bomen op termijn een statige en groene uitstraling.

Het college van B&W heeft een boom geplant bij de entree van het bedrijventerrein. Wethouder Rietman zegt: “Het planten van een boom lijkt slechts een symbolische handeling maar het is meer dan dat”.  Het was Maarten Luther die, zo’n vijfhonderd jaar geleden al zei: “Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten”. Het planten van een boom is dus een symbool van hoop. En met het planten van een boom geven we aan te hopen op een betere toekomst. En die toekomst moet, op een of andere manier, terug te zien zijn in de manier waarop een ondernemer een bedrijf leidt. Duurzaamheid moet daarbij een begrip worden.

HEUTBOUW gaat ervan uit dat het planten van bomen voor een vliegwieleffect gaat zorgen zodat het industrieterrein op termijn een groene impuls krijgt.

Het planten van de bomen door de ondernemers en kinderen uit Genemuiden gebeurde met het thema ‘Ondernemers en adviseurs van de toekomst’.

Mooie gebaar
De eerste bomen schonk HEUTBOUW in 2021. Die bomen werden met het thema Jeugd op de HEUTBOUW Boomfeestdag geplaatst bij de basisscholen in Genemuiden en Kamperzeedijk. Dit mooie gebaar kreeg in 2022 een vervolg door het plaatsen van  bomen in het plantsoen in Genemuiden. Toen was het thema Zorg, waarbij cliënten van de plaatselijke zorginstellingen de bomen feestelijk onthulden.

Als HEUTBOUW realiseren we bouwplannen die toekomstbestendig zijn. Dat is waar duurzaamheid om gaat. Bomen zijn daarvan een fantastisch symbool.

We zijn er trots op dat we door het schenken van deze bomen aan de gemeenschap van waarde kunnen zijn. + BIJDRAGEN noemen we dat!

ander
nieuws