Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Bijdragen door maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons altijd al vanzelfsprekend geweest. Anno nu uit zich dat op verschillende manieren…

Mens en maatschappij

We zijn een erkend leer- werkbedrijf, en aangesloten bij opleidingsvereniging Genemuiden (OVG). Hiermee investeren we in mensen; in onze toekomstige vakmensen. Ook verbinden we ons al generaties lang aan lokale- en regionale verenigingen en het overige verenigingsleven.

Milieu en leefomgeving

Bij HEUTBOUW leggen we een sterke focus op modulair en circulair bouwen. Oftewel: toekomstbestendig bouwen met zoveel mogelijk herbruikbare en duurzame materialen én slimme maatregelen om het energiegebruik te beperken. De HEUTBOUW BOOMPLANTDAG staat symbool voor onze manier van werken: met elke geplante boom dragen we bij aan de huidige én toekomstige leefomgeving. Bouwen aan biodiversiteit!

Bedrijfsvoering en klantwaarde

Bij HEUTBOUW staat centraal: de mensen! Onze mensen én onze klanten. Wij geloven dat dit vraagt om een sterke basis. Goed materiaal, een gestructureerde bedrijfsvoering en een management dat omziet naar haar mensen. Zo blijven onze vaklieden gedreven en enthousiast én mogen we werken aan mooie klantrelaties.

  • Bijdragen aan toekomstig bouwtalent (OVG)
  • Certificering voor erkend leer- werkbedrijf en VCA
  • Sponsoring lokale- en regionale verenigingen