Poultry Hof — Woudenberg

fase twee in Woudenberg

Na het succes van de ‘Lagehof’ volgde al snel een tweede project in Woudenberg. In samenwerking met de woningcorporatie werd op een oud bedrijventerrein een reeks rug-aan-rug woningen ontwikkeld en gerealiseerd. Kortom: fase twee in Woudenberg.

Naar de overkant

Het eerste geslaagde project in Woudenberg bleef niet onopgemerkt. Al gauw volgde de ontwikkeling en bouw van andere nieuwbouwwoningen in de buurt. Sterker nog: aan de overkant van de straat. Een nieuw project, maar wel met hetzelfde doel: het herontwikkelen van een bedrijventerrein in een woongebied.

Compleet nieuw woongebied

Oude bedrijfspanden werden afgebroken en in samenwerking met de gemeente en samenwerkingspartners ontstond er een toekomstgerichte woonbuurt. Dit traject verliep wederom snel en gestructureerd. Het bestemmingsplan wijzigde van bedrijventerrein in woonomgeving en het programma van eisen werd vertaald in een ontwerp. Daarbij was er volop aandacht voor efficiënt ruimtegebruik, beleving en inpassing in de omgeving. Dit werd vervolgens in bouwteam gerealiseerd. Het resultaat? Een compleet nieuw woongebied met een nog sterkere meerwaarde voor de omgeving!

andere
projecten